Polskie lotnictwo wojskowe 1945-2010

Polskie lotnictwo wojskowe 1945-2010 - Józef Zieliński

Polskie lotnictwo wojskowe 1945-2010 - Józef Zieliński

Polskie lotnictwo wojskowe 1945-2010 Kupisz tutaj

Książka jest pierwszą w polskim piśmiennictwie wojskowym historyczną monografią polskiego lotnictwa wojskowego po drugiej wojnie światowej, w której refleksje dotyczące operacyjnych założeń użycia lotnictwa, doskonalenia jego organizacji i uzbrojenia, zostały skonfrontowane z ludzkim wymiarem poświęceń dla “wykuwania mocy obronnej państwa”.

W skład zespołu autorskiego opracowania wchodzą oficerowie związani przez kilka dziesięcioleci z polskim lotnictwem wojskowym, którzy opisywaną problematykę znają nie tylko ze starannie przestudiowanych materiałów źródłowych, ale i z własnej służby.

Prezent na dzień ojca może być również nietypowy.

(Visited 130 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *