Kulki Newtona

kulki_newtona
Kulki Newtona Kupisz tutaj

Całość opiera się na prawach odkrytych przez znanego wszystkim Newtona. Kiedy unosicie jedną kulkę, puszczając ją po chwili, uderza w pozostałe, powodując, że ostatnia kulka wybija się na tą samą wysokość, co pierwsza. Jeśli zamiast jednej, użyjecie dwóch lub trzech kulek, po przeciwnej stronie poruszy się taka sama ich ilość. Jest to idealna ilustracja II zasady dynamiki Newtona, czyli zasady zachowania pędu i energii, która jest jedną z ważniejszych kwestii poruszanych obecnie na lekcjach fizyki w szkołach.

A jeśli i Wy ulegniecie czarowi Kulek, co jest bardzo prawdopodobne – możecie postawić je na biurku i uruchamiać od czasu do czasu to proste urządzenie. Tylko uważajcie, to wciąga!

(Visited 441 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *